Užití půdy v ekologickém zemědělství v Evropě

V roce 2014 z celkové výměry 11,6 milionů hektarů půdy v ekologickém režimu tvořila 43 procent orná půda, 41 procent travní porosty a 12 procent trvalé kultury.

Ekologickému zemědělství se v Evropě daří, za posledních 10 let se ekologicky obhospodařovaná plocha téměř zdvojnásobila. Mezi země s největší rozlohou půdy v ekologickém zemědělství (EZ) patří Španělsko (1,7 mil. ha), Itálie (1,4mil. ha), Francie (1,1 mil. ha) a Německo (1,0 mil. ha). Tyto země patří současně mezi 10 zemí s největší rozlohou ploch v EZ v rámci světa.

V roce 2014 poprvé v rámci užití půdy v EZ dominovala výměra orné půdy s 5,1 mil. ha. Od roku 2004 se její výměra zvýšila téměř 2,5 krát z původních 2,1 mil. ha.  Největší plochy orné půdy v EZ jsou v Itálii a Francii (společně 1,3 mil. ha), následně Německu.

Hlavní plodinou na orné půdě byly pícniny (2,0 mil. ha a 40% podíl na orné půdě), následované obilovinami (1,9 mil. ha a 38% podíl). Největší plochy obilovin najdeme v Německu a Itálii, následně Španělsku. Avšak nejvyšší podíl obilovin v EZ k jejich celkové výměře má Rakousko (přes 12 %), Švédsko a Estonsko (okolo 9 %).

Zelenina byla v 2014 pěstována na ploše 132 tis. ha a hlavními producenty jsou nově Polsko (28 tis. ha), Itálie (26 tis. ha) a Francie (16 tis. ha).

Výměra travních porostů vzrostla za stejné období o 55 % na 4,8 mil. ha, největší plochy se nacházejí ve Španělsku (820 tis. ha) a následně Německu, České republice a Francii.

Nejrychleji za sledované období však vzrostla výměra trvalých kultur (téměř trojnásobně od roku 2004 na 1,4 mil. ha). Nejčastěji jde o pěstování oliv (36%) a následně vinic (20%), přičemž největší plochy jsou ve Španělsku a Itálii (společně 0,87 mil. ha).

Zdroj: Andrea Hrabalová, ČTPEZ

Celý článek ZDE >>