O AKCI

BIOSUMMIT 2016

 

14. – 15. listopadu 2016, Praha

 

Tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii

Biosummit je prestižní konferencí EZ, na které se setkávají k diskuzi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, zemědělských zájmových i profesních organizací, obchodníků, zemědělců, vědeckých pracovníků, zástupců médií i veřejnosti. V letošním roce se zaměří také na spolupráci se sousedními zeměmi a na partnerství v rámci zemí Visegrádské skupiny.

Hlavní témata:

Středoevropská spolupráce v ekologickém zemědělství

Podtitul: Dokážeme využít potenciálu, který nabízí ekologické zemědělství pro ochranu půdy, vody a utváření krajiny? Může ekologické zemědělství vyprodukovat dostatek potravin? Jaká je jeho role a nabídka při řešení současných problémů evropského zemědělství?

Program:

 • 1
  Nové výzvy EZ
 • 2
  Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ
 • 3
  Spolupráce ve výzkumu a poradenství
 • 4
  Dobré příklady fungující praxe
 • 5
  Ekologické zemědělství a jeho produkční potenciál

Oslovení spíkři představí nové informace a své zkušenosti s fungováním EZ v jednotlivých zemích, odprezentují konkrétní příklady regionálních projektů EZ, úspěšné projekty v praxi a chybět nebudou informace o fungující regionální i přeshraniční spolupráci. Prostor pro prezentaci bude mít výzkum EZ v regionu střední a východní Evropy. Cílem Biosummitu je také zpřístupnit veřejnosti jak osobně, tak prostřednictvím médií nové poznatky v oblasti EZ z ČR i špičkových pracovišť ze zahraničí.

Na konferenci vystoupí zajímavé osobnosti a odborníci z ekologického zemědělství, například:
Urs Niggli (ředitel FiBL, CH), Jan Plagge (prezident Bioland a viceprezident IFAOM EU Group, DE), Marco Schlüter (expert EZ a dřívější ředitel IFOAM EU Group, DE), Merit Mikk (EOFF, EE), Daniel Jurečka (ředitel ÚKZÚZ, CZ), Oleksander Yushchenko (majitel Galeks Agro Ukrajina), Jan Gallas (ředitel OEEZ MZe, CZ), Andreas Kranzler (ředitel FiBL AT), Ryszard Czerwiński (ředitel DODR Wroclaw, PL), Urszula Bogusiewicz (DODR Wroclaw, PL), Urszula Kozaczuk (DODR Wroclaw, PL), Toralf Richter (odd. mezinárodní spolupráce FiBL, CH), Zdeněk Perlinger (předseda Svazu PRO-BIO, CZ), Kateřina Urbánková (Svaz PRO-BIO, CZ), Hana Šejnohová (ÚZEI, CZ), Josef Hanibal (náměstek ÚZEI, CZ), Vladimír Kostlivý (ÚZEI, CZ), Tomáš Zídek (RSJ Agro, CZ), Dora Drexler (ÖMKi, HU), Thomas Rech (MZe, AT), Jiří Urban (ÚKZÚZ, CZ), Andrea Hrabalová (ČTPEZ, CZ) a další

Organizační výbor:
Jiří Urban, Andrea Hrabalová, Ctirad Hemelík, Gabriela Kolářová

PROGRAM

Pondělí 14.11.2016

MZe, sál 400, 4. patro

Jednací jazyky: čeština a angličtina. Bude zajištěno simultánní tlumočení.

10:00 - 11:40

Úvodní blok - Nové výzvy EZ

10:00 - 10:20

Zahájení konference
Marian Jurečka (ministr zemědělství)

10:20 - 11:00

Budoucnost EZ v Evropě - příležitosti, rizika, výzvy
Jan Plagge (Bioland; IFOAM EU Group)

11:00 - 11:40

S ekologickým zemědělstvím směrem k opravdu udržitelné místní i globální bezpečnosti potravin
Urs Niggli (FiBL)

11:40 - 12:30

Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ

11:40 - 12:10

Bariéry a příležitosti rozvoje EZ v zemích střední a východní Evropy
Marco Schlüter (expert EZ)

12:10 - 12:30

Bariéry a příležitosti rozvoje EZ v ČR
Jan Gallas (MZe ČR – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství)

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 15:30

Moderovaná beseda - Bariery a příležitosti rozvoje EZ

Oslovení zástupci ze zemí střední a východní Evropy představí v rámci moderované besedy hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ v jejich zemi.

Dora Drexler (ÖMKI), Maďarsko
Thomas Rech (MZe), Rakousko
Merit Mikk (EOFF), Estonsko
Ryszard Czerwiński (DODR Wroclaw), Polsko
Magdaléna Lacko-Bartošová (SPU Nitra), Slovensko
Andrea Hrabalová (ČTPEZ), ČR

moderátor: Marco Schlüter

15:50 - 16:50

Dobré příklady fungující praxe

konkrétní projekty - podnikatelské záměry

Zkušenosti s odbytem a pěstováním biozeleniny v přechodném období
Tomáš Zídek, Ekofarma Skřeneř

Sdružování se vyplácí
Miloš Pátek, družstvo České biomléko

Malý zázrak z Bílých Karpat
Radovan Barbořík, Stanislav Šindler
, Javorník-CZ s.r.o.

 

Úterý 15.11.2016

MZe, sál 400, 4. patro

Jednací jazyky: čeština a angličtina, simultánní tlumočení.

09:30 - 11:00

Ekologické zemědělství a jeho produkční potenciál

09:30 - 09:40

Zahájení druhého dne Biosummitu
Jiří Bakalík (státní tajemník MZe)

09:40 - 10:00

Činnosti ÚKZÚZ ve vztahu k EZ
Daniel Jurečka (ředitel ÚKZÚZ)

10:00 - 10:30

Produkční potenciál EZ – příklad Ukrajiny
Oleksander Yushchenko (Galeks Agro UA)

10:30 - 11:00

Produkční potenciál EZ v ČR

11:00 - 12:30

Spolupráce ve výzkumu a poradenství

11:00 - 11:20

Bionet – ekozemědělci, poradenství a aplikovaný výzkum
Andreas Kranzler (FiBL AT)

11:20 - 11:40

Organizace poradenské služby pro EZ v Polsku

Ryszard Czerwiński, Urszula Bogusiewicz, Urszula Kozaczuk (DODR Wroclaw), Polsko

11:40 - 12:00

Poradenství v EZ na Ukrajině
Richter Toralf (FiBL – oddělení mezinárodní spolupráce)

12:00 - 12:30

Diskuse

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 15:30

Stav EZ sektoru v roce 2016 a výzvy do r. 2020

13:30 - 14:00

Stav EZ sektoru 2016 a výzvy do roku 2020
Zdeněk Perlinger (Svaz PRO-BIO)
Kateřina Urbánková (Svaz PRO-BIO)

14:00 - 14:20

Vývoj rostlinné a živočišné produkce z ekofarem v ČR
Hana Šejnohová (ÚZEI)

14:20 - 14:40

Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi
Josef Hanibal, Vladimír Kostlivý (ÚZEI)

14:40 - 15:30

Závěrečná diskuse a zakončení konference
Jiří Urban (ÚKZÚZ)

SPÍKŘI

Urs Niggli

Urs Niggli

ředitel FiBL
Jan Plagge

Jan Plagge

prezident Bioland; viceprezident IFOAM EU Group
Marco Schlüter

Marco Schlüter

expert EZ, býv. ředitel IFOAM EU Group
Jan Gallas

Jan Gallas

MZe ČR – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství
Daniel Jurečka

Daniel Jurečka

ředitel ÚKZÚZ
Oleksander Yushchenko

Oleksander Yushchenko

generální ředitel Galeks Agro UA
Andreas Kranzler

Andreas Kranzler

ředitel FiBL AT
Richter Toralf

Richter Toralf

oddělení mezinárodní spolupráce FiBL
Zdeněk Perlinger

Zdeněk Perlinger

předsedda PRO-BIO Svazu EZ
Jiří Urban

Jiří Urban

ÚKZÚZ Brno – ředitel Sekce rostlinné výroby
Dora Drexler

Dora Drexler

ředitelka ÖMKI
Andrea Hrabalová

Andrea Hrabalová

konzultantka ČTPEZ
Hana Šejnohová

Hana Šejnohová

ÚZEI, oddělení Agroenvironmentální politika
Vladimír Kostlivý

Vladimír Kostlivý

ÚZEI, pracovník Oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN ČR
Josef Hanibal

Josef Hanibal

náměstek ředitele ÚZEI, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR
Kateřina Urbánková

Kateřina Urbánková

manažerka Svazu PRO-BIO

REGISTRACE

Typy účastnických poplatků:

1-denní: účast pouze pondělí 14.11.2016

1-denní: účast pouze úterý 15.11.2016

2-denní: účast oba dny 14. - 15. 11. 2016

500 Kč

500 Kč

700 Kč

MÍSTO KONÁNÍ

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

sál 400, 4. patro

NOVINKY

20160803_172453

Září - měsíc biopotravin s podtitulem BIO je u nás doma

Ministerstvo zemědělství letos již podvanácté vyhlašuje září Měsícem biopotravin ... Celý článek ZDE >>

Celý článek
d3_0281

Zájem o biopotraviny v Česku roste, přibývá i počet tuzemských výrobců

Letos od ledna do konce srpna stoupl v tuzemsku počet výrobců biopotravin o 8,5 procenta na zhruba…

Celý článek
zelenina

Andrea Hrabalová: Mezi bio a farmářskou potravinou je obrovský rozdíl

Češi utrácejí za biopotraviny v posledních letech čím dál více peněz. I letos obchodníci očekávají, že zájem…

Celý článek

ZÁŠTITA

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

PARTNEŘI

KONTAKT

Organizátor: Felicius, o.p.s.

Sídlo: Za Kovárnou 422/19, 109 00 Praha 10
Kancelář: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

IČ: 24852953
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze pod číslem O 1043

T: +420 222 311 108
E: info@felicius.cz
www.biosummit.cz

Gabriela Kolářová – ředitelka
E: gabriela@felicius.cz
T: +420 606 666 214

Ctirad Hemelík – zakladatel
E: ctirad@felicius.cz