Pondělí 14.11.2016

Ministerstvo zemědělství, sál 400, 4. patro

Jednací jazyky: čeština a angličtina. Bude zajištěno simultánní tlumočení.

Moderuje Jiří Urban

09:20 - 10:00

Registrace účastníků a malé občerstvení

10:00 - 11:40

Úvodní blok - Nové výzvy EZ

10:00 - 10:20

Zahájení konference
Pavel Sekáč (náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, MZe, CZ)

10:20 - 11:00

S ekologickým zemědělstvím směrem k opravdu udržitelné místní i globální bezpečnosti potravin
Beate Huber (náměstkyně ředitele FiBL, CH)

11:00 - 11:40

Budoucnost ekologického zemědělství v Evropě - příležitosti, rizika, výzvy
Jan Plagge (prezident Bioland a viceprezident IFOAM EU Group, DE)

11:40 - 12:30

Téma - Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ

11:40 - 12:10

Bariéry a příležitosti rozvoje EZ v zemích střední a východní Evropy
Marco Schlüter (expert EZ a dřívější ředitel IFOAM EU Group, DE)

12:10 - 12:30

Bariéry a příležitosti rozvoje EZ v ČR
Jan Gallas (ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, MZe, CZ)

12:30 - 13:30

Přestávka na oběd

13:30 - 15:30

Moderovaná beseda - Role EZ a bariéry a příležitosti rozvoje

13:30 - 14:30
představení

14:30 - 15:30
beseda

Moderátor: Marco Schlüter

Oslovení zástupci ze zemí střední a východní Evropy představí v rámci moderované besedy hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ v jejich zemi.

Dora Drexler, ÖMKI, HU
Thomas Rech, MZe, AT
Merit Mikk, EOFF, EE
Bożena Maziarska , DODR Wroclaw, PL
Magdaléna Lacko-Bartošová, SPU Nitra, SK
Andrea Hrabalová, ČTPEZ, CZ
Klaus Wiesinger, LfL Bavorsko, DE

15:30 - 15:50

Přestávka na kávu

15:50 - 16:50

Dobré příklady fungující praxe

15:50 - 16:50

Konkrétní projekty - podnikatelské záměry

Zkušenosti s odbytem a pěstováním biozeleniny v přechodném období
Tomáš Zídek, Biofarma Skřeněř

Sdružování se vyplácí
Miloš Pátek, družstvo České biomléko

Malý zázrak z Bílých Karpat
Radovan Barbořík, Stanislav Šindler, Javorník-CZ s.r.o.

16:50 - 17:00

Shrnutí programu prvního dne
Jiří Urban (ředitel sekce rostlinné výroby, ÚKZUZ) 

Pondělí 14.11.2016 - společenský večer v MHMP (od 19 hodin)

Společenský večer se uskuteční od 19 hodin v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8.

Úterý 15.11.2016

Ministerstvo zemědělství, sál 400, 4. patro

Jednací jazyky: čeština a angličtina, simultánní tlumočení.

Moderuje Andrea Hrabalová

08:20 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 11:05

Ekologické zemědělství a jeho produkční potenciál

09:00 - 09:10

Zahájení druhého jednacího dne konference
Jiří Bakalík (státní tajemník MZe, CZ)

09:10 - 09:25

Činnosti ÚKZÚZ ve vztahu k EZ
Daniel Jurečka (ředitel ÚKZÚZ, CZ)

09:25 - 10:15

Produkční potenciál EZ – příklad Galesks Agro z Ukrajiny
Oleksander Yushchenko (Galeks Agro Ukrajina)

10:15 - 10:45

Produkční potenciál EZ - příklad Bavorska
Klaus Wiesinger (LfL Bayern, DE)
Peer Urbatzka
 (LfL Bayern, DE)

10:45 - 11:05

Produkční potenciál EZ v ČR
Přemysl Čech (Biofarma Čechovi, CZ)

11:05 - 11:20

Přestávka na kávu

11:20 - 12:40

Spolupráce ve výzkumu a poradenství

11:20 - 11:40

Bionet – ekozemědělci, poradenství a aplikovaný výzkum
Andreas Kranzler (FiBL AT)

11:40 - 12:00

Organizace poradenské služby pro EZ v Polsku - na příkladu Dolního Slezska
Bożena Maziarska (náměstkyně ředitele DODR Wrocław, PL)
Urszula Bogusiewicz (DODR Wrocław, PL)
Dominika Jankowska (DODR Wrocław, PL)

12:00 - 12:20

Poradenství v EZ na Ukrajině
Toralf Richter (FiBL - oddělení mezinárodní spolupráce, CH)

12:20 - 12:40

Diskuse k tématu

12:40 - 13:30

Přestávka na oběd

13:30 - 15:30

Stav EZ sektoru v roce 2016 a výzvy do roku 2020

13:30 - 14:00

Stav EZ sektoru 2016 a výzvy do 2020
Zdeněk Perlinger (předseda PRO BIO svazu, CZ)
Kateřina Urbánková (manažerka PRO BIO svazu, CZ)

14:00 - 14:20

Vývoj produkce ekofarem za posledních deset let
Hana Šejnohová (ÚZEI, CZ)

14:20 - 14:40

Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi
Josef Hanibal (pracoviště FADN, ÚZEI, CZ)
Vladimír Kostlivý
 (pracoviště FADN, ÚZEI, CZ)

14:40 - 15:30

Závěrečná diskuse a zakončení konference
Jiří Urban (ředitel Sekce rostlinné výroby, ÚKZÚZ, CZ)

SPÍKŘI

Urszula Bogusiewicz

DODR Wrocław, PL
Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství. Více ZDE (str. 54)

Dora Drexler

ředitelka ÖMKI, HU
Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství. Více ZDE (str. 21)

Beate Huber

náměstkyně ředitele FiBL, CH
S ekologickým zemědělstvím směrem k opravdu udržitelné místní i globální bezpečnosti potravin. Více ZDE (str. 6)

Dominika Jankowska

DODR Wrocław, PL
Organizace poradenských služeb pro EZ v Polsku. Více ZDE (str. 54)

Andreas Kranzler

ředitel FiBL AT
Bionet ‒ vzdělávací projekt na optimalizaci přenosu znalostí mezi vědou a zemědělskou praxí. Více ZDE (str. 52)
Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství. Více ZDE (str. 30)

Bożena Maziarska

náměstkyně ředitele DODR Wroclaw, PL
Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství. Více ZDE (str. 28)

Merit Mikk

Estonská nadace pro ekologické zemědělství (EOFF), EE
Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství. Více ZDE (str. 25)

Jan Plagge

prezident Bioland; viceprezident IFOAM EU Group, DE
Budoucnost ekologického zemědělství v Evropě ‒ příležitosti, rizika, výzvy. Více ZDE (str. 10)

Thomas Rech

Ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, AT
Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství. Více ZDE (str. 23)

Toralf Richter

oddělení mezinárodní spolupráce FiBL, CH
Poradenství v EZ na Ukrajině. Více ZDE (str. 57)

Marco Schlüter

expert EZ, býv. ředitel IFOAM EU Group, DE
Bariéry a příležitosti pro rozvoj ekologického zemědělství v zemích střední a východní Evropy. Více ZDE (str. 13)

Klaus Wiesinger

LfL Bayern, DE
Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství. Více ZDE (str. 34)
Produkční potenciál EZ – příklad Bavorska. Více ZDE (str. 49)

Oleksander Yushchenko

generální ředitel Galeks Agro, UA
Produkční potenciál EZ – příklad Ukrajiny. Více ZDE (str. 47)

Jiří Bakalík

státní tajemník MZe, CZ
Zahájení 2. jednacího dne

Přemysl Čech

Rodinná farma v Jeseníkách, CZ
Produkční potenciál EZ ‒ příklad ČR. Více ZDE (str. 51)

Jan Gallas

MZe – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, CZ
Bariéry a příležitosti pro rozvoj ekologického zemědělství v ČR. Více ZDE (str. 18)

Josef Hanibal

náměstek ředitele ÚZEI, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR
Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi. Více ZDE (str. 66)

Andrea Hrabalová

konzultantka ČTPEZ, CZ
Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje ekologického zemědělství. Více ZDE (str. 32)

Daniel Jurečka

ředitel ÚKZÚZ,CZ
Činnosti ÚKZÚZ ve vztahu k ekologickému zemědělství. Více ZDE (str. 45)

Vladimír Kostlivý

ÚZEI, Oddělení analýzy, komunikace a poskytování dat FADN ČR
Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi. Více ZDE (str. 66)

Miloš Pátek

Družstvo České biomléko, CZ
Sdružování se vyplácí. Více ZDE (str. 41)

Zdeněk Perlinger

předsedda PRO-BIO Svazu EZ, CZ
BIO, jak jsme na tom? (Vývojové etapy a současný stav ekologického zemědělství v ČR). Více ZDE (str. 60)

Michal Ptáček

Javorník-CZ, s.r.o.
Malý zázrak z Bílých Karpat. Více ZDE (str. 43)

Pavel Sekáč

MZe - náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, CZ
Úvodní přednáška. Více ZDE (str. 4)

Hana Šejnohová

ÚZEI, oddělení Agroenvironmentální politiky, CZ
Vývoj rostlinné a živočišné produkce z ekofarem v ČR. Více ZDE (str. 63)

Stanislav Šindler

Javorník-CZ, s.r.o.
Malý zázrak z Bílých Karpat. Více ZDE (str. 43)

Jiří Urban

ÚKZÚZ Brno – ředitel Sekce rostlinné výroby, CZ

Tomáš Zídek

Biofarma Skřeneř, CZ
Zkušenosti s odbytem a pěstováním biozeleniny v přechodném období. Více ZDE (str. 39)

ZÁŠTITA

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

PARTNEŘI

FOTOGALERIE 2016

KONTAKT

Organizátor: Felicius, o.p.s.

Sídlo: Na louce 453/16, 109 00 Praha 10
Kancelář: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

IČ: 24852953
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze pod číslem O 1043

T: +420 222 311 108
E: info@felicius.cz
www.biosummit.cz

Gabriela Kolářová – ředitelka
E: gabriela@felicius.cz
T: +420 606 666 214

Ctirad Hemelík – zakladatel
E: ctirad@felicius.cz