Archiv měsíce: Srpen 2016

Užití půdy v ekologickém zemědělství v Evropě

V roce 2014 z celkové výměry 11,6 milionů hektarů půdy v ekologickém režimu tvořila 43 procent orná půda, 41 procent travní porosty a 12 procent trvalé kultury. Ekologickému zemědělství se v Evropě daří, za posledních 10 let se ekologicky obhospodařovaná plocha téměř zdvojnásobila. Mezi země s největší rozlohou půdy v ekologickém zemědělství (EZ) patří Španělsko (1,7 mil. ha), Itálie (1,4mil. ha), Francie (1,1...