Projekt „Bio v regionu“

Přibývá lidí se zájmem o místní potraviny. Hledání krátkých distribučních cest mezi výrobcem a spotřebitelem je stále populárnější. Nákupem regionálních potravin lze podpořit lokální ekonomiku, v případě biopotravin navíc tento trend napomáhá také k údržbě tradiční zemědělské krajiny, snižuje znečištění vodních zdrojů průmyslovými hnojivy a přispívá k dlouhodobé půdní úrodnosti.

Ne vždy se však o lokální nabídce biopotravin dostatečně ví. Z těchto důvodů byl připraven projekt „Propagace regionální bioprodukce a spolupráce“, který se zaměřuje na zlepšení informovanosti spotřebitelů o místních biopotravinách, jejich zpracovatelích a různých možnostech odbytu. Jeho realizátorem je Bioinstitut, o.p.s.

Autor: Ing. Andrea Hrabalová, Mgr. Kateřina Čapounová

Celý článek ZDE >>