en-vlajkacz-vlajka

O AKCI

BIOSUMMIT 2016

 

14. – 15. listopadu 2016, Praha

 

Tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii

Biosummit je prestižní konferencí EZ, na které se setkávají k diskuzi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, zemědělských zájmových i profesních organizací, obchodníků, zemědělců, vědeckých pracovníků, zástupců médií i veřejnosti. V letošním roce se zaměří také na spolupráci se sousedními zeměmi a na partnerství v rámci zemí Visegrádské skupiny.

Hlavní témata:

Středoevropská spolupráce v ekologickém zemědělství

Podtitul: Dokážeme využít potenciálu, který nabízí ekologické zemědělství pro ochranu půdy, vody a utváření krajiny? Může ekologické zemědělství vyprodukovat dostatek potravin? Jaká je jeho role a nabídka při řešení současných problémů evropského zemědělství?

Program:

 • 1
  Nové výzvy EZ
 • 2
  Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ
 • 3
  Spolupráce ve výzkumu a poradenství
 • 4
  Dobré příklady fungující praxe
 • 5
  Stav sektoru EZ v roce 2016 a výzvy do roku 2020

Oslovení spíkři představí nové informace a své zkušenosti s fungováním EZ v jednotlivých zemích, odprezentují konkrétní příklady regionálních projektů EZ, úspěšné projekty v praxi a chybět nebudou informace o fungující regionální i přeshraniční spolupráci. Svůj prostor pro prezentaci bude mít výzkum EZ v regionu střední a východní Evropy. Cílem Biosummitu je také zpřístupnit veřejnosti jak osobně, tak prostřednictvím médií nové poznatky v oblasti EZ z ČR i špičkových pracovišť ze zahraničí.

Na konferenci vystoupí zajímavé osobnosti a odborníci z ekologického zemědělství:
Beate Huber (náměstkyně ředitele FiBL, CH), Jan Plagge (prezident Bioland a viceprezident IFAOM EU Group, DE), Marco Schlüter (expert EZ a dřívější ředitel IFOAM EU Group, DE), Merit Mikk (EOFF, EE), Daniel Jurečka (ředitel ÚKZÚZ, CZ), Oleksander Yushchenko (majitel Galeks Agro Ukrajina), Jan Gallas (ředitel OEEZ MZe, CZ), Andreas Kranzler (ředitel FiBL Austria, AT), Bożena Maziarska (náměstkyně ředitele DODR Wrocław, PL), Urszula Bogusiewicz (DODR Wrocław, PL), Dominika Jankowska (DODR Wrocław, PL), Toralf Richter (odd. mezinárodní spolupráce FiBL, CH), Zdeněk Perlinger (předseda Svazu PRO-BIO, CZ), Kateřina Urbánková (manažerka Svazu PRO-BIO, CZ), Hana Šejnohová (ÚZEI, CZ), Josef Hanibal (náměstek ÚZEI, CZ), Vladimír Kostlivý (ÚZEI, CZ), Tomáš Zídek (Ekofarma Skřeneř, CZ), Dora Drexler (ÖMKi, HU), Thomas Rech (Ministerstvo zemědělství, AT), Jiří Urban (ÚKZÚZ, CZ), Andrea Hrabalová (ČTPEZ, CZ), Klaus Wiesinger (LfL Bayern, DE), Peer Urbatzka (LfL Bayern, DE), Magdalena Lacko-Bartošová (SPU Nitra, SK), Miloš Pátek (družstvo České biomléko, CZ), Radovan Barbořík (Javorník-CZ, s.r.o., CZ), Stanislav Šindler (Javorník-CZ, s.r.o., CZ), Přemysl Čech (Rodinná farma v podhůří Jeseníků, CZ) a další

Organizační výbor:
Jiří Urban, Andrea Hrabalová, Ctirad Hemelík, Gabriela Kolářová

Pondělí 14.11.2016

Ministerstvo zemědělství, sál 400, 4. patro

Jednací jazyky: čeština a angličtina. Bude zajištěno simultánní tlumočení.

Moderuje Jiří Urban

09:20 - 10:00

Registrace účastníků a malé občerstvení

10:00 - 11:40

Úvodní blok - Nové výzvy EZ

10:00 - 10:20

Zahájení konference
Pavel Sekáč (náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, MZe, CZ)

10:20 - 11:00

S ekologickým zemědělstvím směrem k opravdu udržitelné místní i globální bezpečnosti potravin
Beate Huber (náměstkyně ředitele FiBL, CH)

11:00 - 11:40

Budoucnost ekologického zemědělství v Evropě - příležitosti, rizika, výzvy
Jan Plagge (prezident Bioland a viceprezident IFOAM EU Group, DE)

11:40 - 12:30

Téma - Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ

11:40 - 12:10

Bariéry a příležitosti rozvoje EZ v zemích střední a východní Evropy
Marco Schlüter (expert EZ a dřívější ředitel IFOAM EU Group, DE)

12:10 - 12:30

Bariéry a příležitosti rozvoje EZ v ČR
Jan Gallas (ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, MZe, CZ)

12:30 - 13:30

Přestávka na oběd

13:30 - 15:30

Moderovaná beseda - Role EZ a bariéry a příležitosti rozvoje

13:30 - 14:30
představení

14:30 - 15:30
beseda

Moderátor: Marco Schlüter

Oslovení zástupci ze zemí střední a východní Evropy představí v rámci moderované besedy hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ v jejich zemi.

Dora Drexler, ÖMKI, HU
Thomas Rech, MZe, AT
Merit Mikk, EOFF, EE
Bożena Maziarska , DODR Wroclaw, PL
Magdaléna Lacko-Bartošová, SPU Nitra, SK
Andrea Hrabalová, ČTPEZ, CZ
Klaus Wiesinger, LfL Bavorsko, DE

15:30 - 15:50

Přestávka na kávu

15:50 - 16:50

Dobré příklady fungující praxe

15:50 - 16:50

Konkrétní projekty - podnikatelské záměry

Zkušenosti s odbytem a pěstováním biozeleniny v přechodném období
Tomáš Zídek, Biofarma Skřeněř

Sdružování se vyplácí
Miloš Pátek, družstvo České biomléko

Malý zázrak z Bílých Karpat
Radovan Barbořík, Stanislav Šindler, Javorník-CZ s.r.o.

16:50 - 17:00

Shrnutí programu prvního dne
Jiří Urban (ředitel sekce rostlinné výroby, ÚKZUZ) 

Pondělí 14.11.2016 - společenský večer v MHMP (od 19 hodin)

Společenský večer se uskuteční od 19 hodin v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8.

Úterý 15.11.2016

Ministerstvo zemědělství, sál 400, 4. patro

Jednací jazyky: čeština a angličtina, simultánní tlumočení.

Moderuje Andrea Hrabalová

08:20 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 11:05

Ekologické zemědělství a jeho produkční potenciál

09:00 - 09:10

Zahájení druhého jednacího dne konference
Jiří Bakalík (státní tajemník MZe, CZ)

09:10 - 09:25

Činnosti ÚKZÚZ ve vztahu k EZ
Daniel Jurečka (ředitel ÚKZÚZ, CZ)

09:25 - 10:15

Produkční potenciál EZ – příklad Galesks Agro z Ukrajiny
Oleksander Yushchenko (Galeks Agro Ukrajina)

10:15 - 10:45

Produkční potenciál EZ - příklad Bavorska
Klaus Wiesinger (LfL Bayern, DE)
Peer Urbatzka
 (LfL Bayern, DE)

10:45 - 11:05

Produkční potenciál EZ v ČR
Přemysl Čech (Biofarma Čechovi, CZ)

11:05 - 11:20

Přestávka na kávu

11:20 - 12:40

Spolupráce ve výzkumu a poradenství

11:20 - 11:40

Bionet – ekozemědělci, poradenství a aplikovaný výzkum
Andreas Kranzler (FiBL AT)

11:40 - 12:00

Organizace poradenské služby pro EZ v Polsku - na příkladu Dolního Slezska
Bożena Maziarska (náměstkyně ředitele DODR Wrocław, PL)
Urszula Bogusiewicz (DODR Wrocław, PL)
Dominika Jankowska (DODR Wrocław, PL)

12:00 - 12:20

Poradenství v EZ na Ukrajině
Toralf Richter (FiBL - oddělení mezinárodní spolupráce, CH)

12:20 - 12:40

Diskuse k tématu

12:40 - 13:30

Přestávka na oběd

13:30 - 15:30

Stav EZ sektoru v roce 2016 a výzvy do roku 2020

13:30 - 14:00

Stav EZ sektoru 2016 a výzvy do 2020
Zdeněk Perlinger (předseda PRO BIO svazu, CZ)
Kateřina Urbánková (manažerka PRO BIO svazu, CZ)

14:00 - 14:20

Vývoj produkce ekofarem za posledních deset let
Hana Šejnohová (ÚZEI, CZ)

14:20 - 14:40

Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi
Josef Hanibal (pracoviště FADN, ÚZEI, CZ)
Vladimír Kostlivý
 (pracoviště FADN, ÚZEI, CZ)

14:40 - 15:30

Závěrečná diskuse a zakončení konference
Jiří Urban (ředitel Sekce rostlinné výroby, ÚKZÚZ, CZ)

SPÍKŘI

Urszula Bogusiewicz

DODR Wrocław, PL

Dora Drexler

ředitelka ÖMKI, HU

Beate Huber

náměstkyně ředitele FiBL, CH

Dominika Jankowska

DODR Wrocław, PL

Andreas Kranzler

ředitel FiBL AT

Bożena Maziarska

náměstkyně ředitele DODR Wroclaw, PL

Merit Mikk

EOFF, EE

Jan Plagge

prezident Bioland; viceprezident IFOAM EU Group, DE

Thomas Rech

Ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, AT

Toralf Richter

oddělení mezinárodní spolupráce FiBL, CH
Marco Schlüter

Marco Schlüter

expert EZ, býv. ředitel IFOAM EU Group, DE

Klaus Wiesinger

LfL Bayern, DE
Oleksander Yushchenko

Oleksander Yushchenko

generální ředitel Galeks Agro, UA

Jiří Bakalík

státní tajemník MZe, CZ
Radovan Barbořík

Radovan Barbořík

Javorník-CZ, s.r.o.

Přemysl Čech

Rodinná farma v Jeseníkách, CZ
Jan Gallas

Jan Gallas

MZe – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, CZ

Josef Hanibal

náměstek ředitele ÚZEI, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR

Andrea Hrabalová

konzultantka ČTPEZ, CZ

Daniel Jurečka

ředitel ÚKZÚZ,CZ

Vladimír Kostlivý

ÚZEI, Oddělení analýzy, komunikace a poskytování dat FADN ČR

Miloš Pátek

Družstvo České biomléko, CZ

Zdeněk Perlinger

předsedda PRO-BIO Svazu EZ, CZ

Pavel Sekáč

MZe - náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, CZ

Hana Šejnohová

ÚZEI, oddělení Agroenvironmentální politiky, CZ
Stanislav Šindler

Stanislav Šindler

Javorník-CZ, s.r.o.
Jiří Urban

Jiří Urban

ÚKZÚZ Brno – ředitel Sekce rostlinné výroby, CZ

Kateřina Urbánková

manažerka Svazu PRO-BIO,CZ

Tomáš Zídek

Biofarma Skřeneř, CZ

REGISTRACE

Registrace byla ukončena z důvodu zaplnění kapacity sálu.

Typy účastnických poplatků:

1-denní: účast pouze pondělí 14.11.2016

1-denní: účast pouze úterý 15.11.2016

2-denní: účast oba dny 14. - 15. 11. 2016

500 Kč

500 Kč

700 Kč

MÍSTO KONÁNÍ

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

sál 400, 4. patro

NOVINKY

„Soutěž potvrdila, že potenciál výroby sýrů na ekologických farmách je obrovský. Jsou tu však i výrobci, kteří…
Celý článek
Ministerstvo zemědělství letos již podvanácté vyhlašuje září Měsícem biopotravin ... Celý článek ZDE >>
Celý článek
Letos od ledna do konce srpna stoupl v tuzemsku počet výrobců biopotravin o 8,5 procenta na zhruba…
Celý článek

ZÁŠTITA

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

PARTNEŘI

KONTAKT

Organizátor: Felicius, o.p.s.

Sídlo: Na louce 453/16, 109 00 Praha 10
Kancelář: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

IČ: 24852953
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze pod číslem O 1043

T: +420 222 311 108
E: info@felicius.cz
www.biosummit.cz

Gabriela Kolářová – ředitelka
E: gabriela@felicius.cz
T: +420 606 666 214

Ctirad Hemelík – zakladatel
E: ctirad@felicius.cz